Posted on

اکوسیستم کارآفرینی در پاکستان هر روز در حال رشد است.
اکوسیستم کارآفرینی در پاکستان در مراحل اولیه خود است. بی شک ما نمی توانیم انتظار داشته باشیم این اکوسیستم کامل باشد اما آن فرصتی استثنائی است؛ زیرا چیزهای زیادی وجود دارد که به کارآفرینان جوان جرات ورود به بازار و ارائه خدمات و محصولات خود را می دهد.

مهمترین نکته مثبت اکوسیستم کارآفرینی در پاکستان پرورش یک نسل جوان با ذهنیت انتخاب کارآفرینی به عنوان یک حرفه قابل قبول است. در این زمینه طی 3-5 سال گذشته پاکستان پیشرفت های زیادی کرده است. دولت، سازمان های کمک کننده، دانشگاه ها و سایر ذینفعان نیز از این امر حمایت کرده اند.

آغاز برنامه های استارتاپی پاکستان به منظور توسعه کارآفرینان و موسسات آموزشی

نکته مثبت دوم، معرفی اینترنت 3G  و 4G  و افزایش نفوذ دیجیتال در پاکستان است. چراکه بسیاری از کسب و کارهای پایه، به دلیل افزایش نفوذ اینترنت، شاهد پیشرفت هستند.

پاکستان هر روز شاهد افزایش شرکت های در حال ظهور است که برخی از آن ها تاکنون به سطح قابل قبولی رسیده اند. یکی از نمونه ها مربوط به زیمن است که در حال حاضر قابلیت ارزش گذاری دارد.
یکی از خبرهای خوب دیگر در  اکوسیستم کارآفرینی در پاکستان آن است که وقتی آن را با شرایط 5 سال پیش مقایسه کنید، حداقل 25 شتاب دهنده و انکوباتور موجود در پاکستان وجود دارد. مکان هایی که مردم می توانند در مورد کارآفرینی آموزشات حرفه ای کسب نمایند.

اکوسیستم کارآفرینی در پاکستان ؛ افتخار پاکستان

بدین ترتیب اکوسیستم کارآفرینی در پاکستان در پنج سال گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته است. پاکستان هر روز شاهد رقابت های بیشتر، استارت آپ­ های بیشتر، سازمان های پشتیبانی و سرمایه گذاران بیشتر می باشد.
همچنین حرکت دولت مانند راه اندازی مراکز انکوباسیون ملی نشان می دهد سرمایه گذاری توسط بخش عمومی در محیط کسب و کار رو به افزایش است.

زمانی که i2i در پاکستان آغاز گردید، در طول یک ماه در سراسر کشور شاید یک رویداد  اتفاق می افتاد.  هفت سال بعد هر هفته رویدادهای متعددی اتفاق می افتد. این فعالیت چیزی است که باعث افتخار اکوسیستم کارآفرینی در پاکستان است.
 

About The Author

2 Replies to “وضعیت کنونی اکوسیستم کارآفرینی در پاکستان”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *