Posted on

اسلام آباد رئیس شرکت MRDL چین، خشو یونگ، گفت که پروژه سینداک ارتباط صمیمانه دوستی پاکستان و چین است.
رئیس شرکت MRDL در دیدار با هیئت مدیره باشگاه مطبوعاتی دالبانین در سینداک گفت: ما هر کمکی را برای توسعه اقتصادی و اجتماعی مردم بلوچ بازی می کنیم.”
یونگ گفتMRDL  در حال فعالیت با تخصص فنی برای 17 سال گذشته برای استخراج منابع طبیعی از سینداک بوده و طی این مدت، صد ها پاکستانی استخدام شده اند. در حالی که در برخی مناطق برق، آموزش و پرورش، آب و تاسیسات بهداشتی تأمین شده است.”
وی اظهار داشت که پروژه تامین آب و برق به نووکندی نیز توسط صندوق CSR پروژه سینداک تأمین شده است.
وی گفت کار در پروژه های مختلف توسعه درChagai  در حال  انجام می باشد.
یونگ می گوید که 56 درصد از سود حاصل از پروژه سینداک توسط پاکستان دریافت می شود، در حالی که 46 درصد از آن توسط MRDL دریافت می شود.
یونگ اظهار داشت: ما در حال انجام این کار هستیم و کار توسعه را تا حد امکان گسترش خواهیم داد.
وی افزود، کریدور اقتصادی چین و پاکستان، نقطه عطف مهمی از” دوستی ما “بود و” مرکز آن بلوچستان است.

کریدور اقتصادی چین و پاکستان یک مرحله جدید از پیشرفت در پاکستان و به خصوص بلوچستان

نماینده شرکت MRDL اذعان داشت که شرکتش با گذشت زمان با مشکلات مختلف در پروژه سینداک رو به رو است، اما  MRDL، با حمایت پاکستانی ها، مواجه شده و مشکلات را حل کرده است.
رئیس این شرکت اظهار داشت: “مطبوعات نقش مهمی در ایجاد آگاهی در جامعه ایفا می کنند و افزود که کمبود منابع در چاگای وجود ندارد .
در پایان، روزنامه نگاران، یونگ را از مسائل کلی روزنامه نگاران چاگی، از جمله دالباندین، تفتان و نووندی، مطلع ساختند.
هیئت خبرنگار شامل رئیس روزنامه دلباندین پرس، علی رازا ریند، رهبر حاجی عبدالستار کاشانی، معاون رئیس جمهور زاهیر شهزاد نوتزاتی، وزیر امور خارجه، میر احمد محمد حسنی، وزیر دارایی حاجی فاروق آدیل سی آباد، سخنگوی مطبوعاتی قمر معدن گورجیج، سخنگوی دفتر آقای شبیر احمد منگال بود.
همچنین روزنامه نگاران ارشد علی دوست بلوچ، قاضی ریاض حسین، محمد بخش بلوچ، فیض الله عبید و معاون رئیس  MRDL خالد گل یوسف زی، دستیار رئیس محمد گول منگال و سایر افسران پاکستانی و چینی نیز در این نشست حضور داشتند.

About The Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *