Posted on

جم کمال خان، وزیر ارشد بلوچستان پاکستان گفت که 20 درصد باقیمانده در 450 پروژه در حال توسعه در ایالت در ماه های آینده تکمیل خواهد شد.
وی در جریان نشستی که روز دوشنبه در دبیرخانه مربوطه برای بررسی امور بخش های بهداشت، آموزش و آبیاری برگزار شد، اظهار داشت که “هشتاد درصد کار تکمیل شده است.”

در این نشست معاونان ایالت سلیم خواسا، آریافان محمد حسنی، سردار عبدالرحمان کاتران، ناصب الله مریم، محمد خان حلیر، دبیرکل ، آچار نزار، شورای عالی امنیت ملی و سید احمد بوتا و مقامات دولتی نیز حضور داشتند.
جم کمال خان، مسئولین مربوطه را برای اجرای برنامه توسعه ولسوالی، با تاکید بر بی طرفی و عدالت در روند، تشویق کرد.
در این جلسه تصمیم گرفته شد که تمام ادارات دولتی برای سال های 2020-2019، آماده سازی برای پروژه های جدید توسعه را آغاز کنند. برای این منظور، جلسه هایی برای دریافت نظرات و پیشنهادات کارشناسان برای نهایی کردن بودجه توسعه انجام خواهد شد.
در این جلسه همچنین امکانات برای همه مدارس دخترانه دولتی و اجرای برنامه اصلی برای تبدیل مدارس دولتی به موسسات آموزشی پیشرفته را مورد ارزیابی قرار گرفت.

حاضران این نشست همچنین درخواست برای پر کردن 700 پست خالی از کارکنان و استادان آموزش و پرورش تصویب کردند.
وزیر ارشد بلوچستان پاکستان به پیشنهاد ارائه خدمات بهداشتی با کیفیت برای بیمارستان ها در لورالای، خوزودار و تورات تأیید کرد و تصمیم گرفت تا پروژه های جدید را برای تأمین امکانات بهداشتی در بیمارستان های DHQ و مراکز بهداشت روستایی تأسیس کند.

دستور تشکیل کمیته تأمین دارو برای بیمارستان های دولتی در ایالت بلوچستان پاکستان

کمال به اداره سلامت دستور داد تا کمیته ای برای تأمین دارو برای بیمارستان های دولتی تشکیل دهد. رئیس اداره دارایی ایالت، رئیس بهداشت و سایر سازمان های بهداشت و درمان و وزارت بهداشت و غذا، عضو این کمیته خواهند بود.
وی  همچنین تصمیم گرفت تا در مدارس دولتی و کالج ها، آموزش های لازم کمک های اولیه را به معلمان و مدرسان ارائه داده شود. به علاوه بخش های بهداشتی منطقه نیز در مدارس و کالج ها ایجاد گردد.
این جلسه همچنین از اداره آبیاری تقاضای تهیه گزارش امکان سنجی برای افزایش مالیات برای آبیاری و مصرف صنعتی کرد. رئیس امور مالی، مسئولین را در رابطه با مسائل مالی و منابع موجود آگاه ساخت.

در پایان نشست کمال بر استفاده از تکنولوژی مدرن برای توسعه بلوچستان پاکستان تأکید کرد. گفتنی است عمران خان نخست وزیری پاکستان نیز توجه ویژه ای بر ناحیه بلوچستان دارد و از زمان نخست وزیری وی تا کنون پروژه های زیادی در جهت توسعه بلوچستان پاکستان طراحی و اجرا شده است.

عمران خان پروژه های بزرگ را در بلوچستان پاکستان راه اندازی می کند

About The Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *