Posted on

محمود خان رئیس خیبر پختونخوا رسما اولین استراتژی حکومتی خوب ایالت را با هدف بهبود خدمات عمومی همراه با ترویج شفافیت، پاسخگویی و مدیریت مشارکتی رسما راه اندازی کرد.
مراسم افتتاحیه توسط وزیر امور خارجه در دبیرخانه مدنی که در آن  معاون و دیگر مقامات عالی رتبه از همه ایالت شرکت داشتند، برگزار گردید.
طبق بیانیه رسمی، در مجموع 205 شاخص عملکرد در بخش های مختلف با هدف ارتقای ارائه خدمات دولتی و در عین حال ارزیابی عملکرد دولت های مختلف مشخص شده است.
در میان مراسم افتتاحیه، وزیر دولت اظهار داشت که این استراتژی های تدوین شده در عمل اجرا خواهد شد. وی افزود که مزایای استراتژی حکومتداری خوب این است که  به منظور ایجاد انگیزه در جهت حاکمیت مشارکتی، همزمان با آن از عملکرد حکومت به شهروندان اطلاع رسانی شود.
CM  اعلام داشت که علاوه بر این که در جهت ارائه خدمات به شهروندان به طور مناسب عمل خواهد کرد، استراتژی جدید نیز در نظر دارد که بر مبنای آن افرادی را که دارای توانایی های مناسب در انجام وظایف دولتی هستند، را شناسایی کند. سپس از آن ها در اداره دولت استفاده خواهد شد.

CM  اضافه کرد: “این گام مهمی در راستای اطمینان از کارایی در خدمات دولتی خواهد بود، زیرا ما قادر خواهیم بود که عملکرد خدمتگزاران دولتی را بر اساس شواهد عملگرایانه ارزیابی کنیم.”

با توجه به جزئیات این طرح، استراتژی بر اساس پنج پایه اساسی شامل دولت باز و شفافیت، ارائه خدمات عمومی، مشارکت شهروندان، مسئولیت پذیری و نوآوری و تکنولوژی استوار است.
جهت حصول اطمینان از شفافیت و حکومت باز، این استراتژی شهروندان را قادر به دسترسی به تمام اسناد و پرونده های دولت برای نظارت موثر عمومی، کرده است. این امر تا حدودی، با اطمینان از افشای اطلاعات به عموم مردم، دسترسی آسان مردم به ادارات دولتی و گسترش و تعامل آن ها محقق گشته است.
بر اساس استراتژی حاکمیت خوب، تلاش شده است تا از طریق اجرای قوانین نظارتی و مدیریت هوشمند برای بهبود عملکرد و ارائه خدمات مبتنی بر فناوری، اطمینان حاصل شود.
به همین ترتیب، مشارکت شهروندان به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از حکومت دموکراتیک در نظر گرفته شده است، زیرا تضمین می کند که شکایات شهروندان علیه دولت به طور کامل مورد رسیدگی قرار می گیرند. همچنین بازخورد آن ها در سیاست گذاری موثر واقع می شود. بر اساس مشارکت شهروندان، دولت بر  توانمند سازی اجتماعی و توسعه جامعه تأکید خواهد کرد.
با توجه به پویایی بازار و پارامترهای در حال رشد، استراتژی این است که نوآوری و تکنولوژی علمی به وسیله دیجیتالی کردن اطلاعات مربوط به فرایندهای دولتی، کامپیوتری سازی منابع انسانی، داده های کارکنان نهادینه شود.

About The Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *