Posted on

کمیسیون آموزش عالی پاکستان اعلام کرد که ارائه پژوهانه در 13 پروژۀ مشترک تحقیقاتی توسط شورای عالی آموزش عالی ترکیه که میان موسسات آموزش عالی پاکستان و ترکیه میباشند تایید و تصویب گردیده است.

این برنامه یکی از نتایج همکاری ترکیه-پاکستان در زمینه بین المللی کردن سیستم های آموزش عالی است.

موسسات آموزش عالی ترکیه و پاکستاندر این برنامه، به منظور حمایت از اشتیاق دانشجویان و کارکنان دانشگاهی، همکاری علمی و فن آوری جدید میان موسسات آموزش عالی ترکیه و پاکستان ایجاد خواهد شد.
هفتاد درخواست پس از فراخوان دوم جهت ارائه در این برنامه دریافت شد و 33 مورد از آنها واجد شرایط بودند. پس از بحث و بررسی های صورت گرفته توسط کارشناسان، در نهایت 13 درخواست جهت اعطای کمک هزینه توسط طرح مشترک کمیسیون آموزش عالی پاکستان و شورای عالی آموزش عالی ترکیه انتخاب شدند.

این 13 طرح تحقیقانی در در شش زمینه پژوهشی شامل انرژی، غذا، فن آوری های محیط زیست پایدار، علوم مواد، سیستم های حمل و نقل هوشمند، و روبات ها و سیستم های هوشمند هستند.

محققان زمینه های پژوهش خود را در شش زمینه اولویت شامل انرژی، غذا، فن آوری های محیط زیست پایدار، علوم مواد، سیستم های حمل و نقل هوشمند، و روبات ها و سیستم های هوشمند.
لازم به ذکر است که محققان موفق به اخذ این گرنت های پژوهشی در دانشگاه¬های کشاورزی، فیصل آباد؛ موسسه تحقیقات مهندسی و علوم کاربردی پاکستان؛ دانشگاه پنجاب، لاهور؛ دانشگاه فناوری اطلاعات بلوچستان، علوم اداری و مهندسی، کویته (Quetta)؛ دانشگاه کالج دولتی، فیصل آباد؛ دانشگاه مهندسی و فناوری، پیشاور؛ دانشگاه فنی و مهندسی، لاهور؛ کالج لاهور برای دانشگاه زنان، لاهور؛ دانشگاه پیشاور؛ دانشگاه سرگودها؛ دانشگاه کامستس (COMSATS)، اسلام آباد؛ و دانشگاه کالج اسلامی، پیشاور مشغول به تحصیل می  باشند.

About The Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *