Posted on

به سه جوان پاکستانی، جایزه معتبر رهبران جوان ملکه برای خدمات اجتماعی موثرشان، در طی یک مراسم رسمی در پایتخت انگلیس اهدا گردید. این جایزه به رهبران جوان از سراسر آسیا، آفریقا، اروپا، آمریکای مرکزی و آمریکا داده می شود.
به سه جوان پاکستانی، جایزه معتبر رهبران جوان ملکه برای خدمات اجتماعی موثرشان، در طی یک مراسم رسمی در پایتخت انگلیس اهدا گردید. این جایزه به رهبران جوان از سراسر آسیا، آفریقا، اروپا، آمریکای مرکزی و آمریکا داده می شود.
هارون یاسین، حسن مجتبی زائدی و ماهنور سید جایزه رهبران جوان را در یک مراسم تحت ریاست ملکه الیزابت دوم دریافت کردند.
حسن مجتبی ، بنیانگذار و مدیر اجرایی برنامه کشف هنرمندان جدید (DNA)، با توجه به وب سایت آن ها است. DNA یک سازمان غیر انتفاعی می باشد که در سال 2011 راه اندازی شده است و آموزش های رایگان را برای کودکان محروم فراهم می کند.
ماهنور سید، یک استارتاپ را برای نشر دانش در قالب کارگاه ها ایجاد نمود که با برنامه تقویتی خواجه سرا همکاری داشته است.
هارون یاسین رئیس Orenda است که از تکنولوژی برای ارائه مدل های نوآورانه برای یادگیری کودکان محروم استفاده می کند.
جایزه رهبران جوان ملکه به افراد سزاوار و بر اساس خدمات مثبت آن ها به جوامع اعطا می شود. برندگان این جایزه معتبر یک بسته منحصر به فرد از آموزش، مشاوره و شبکه سازی، شامل یک برنامه مسکونی یک هفته ای در بریتانیا را دریافت می کنند.

About The Author

2 Replies to “?بنیان گذاران سه استارتاپ پاکستانی جایزه رهبران جوان ملکه بریتانیا را در سال 2018 دریافت کردند.”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *