Posted on

متاسفانه با این که دو کشور همسایه ایران و پاکستان ظرفیت‌های زیادی دارند اما هنوز شناخته شده نیست.

یک کارشناس مسایل شبه قاره با تاکید بر این که ایران و پاکستان باید از ظرفیت یکدیگر برای توسعه و پیشرفت اقتصادی استفاده کنند، گفت: نباید آنچه در حوزه خلیج فارس می‌گذرد بر روابط اسلام آباد و تهران تاثیربگذارد، روابط ایران و پاکستان باید یک رابطه استراتژیک باشد و رهبران سیاسی باید این بنیان‌های استراتژیک را به درستی تشخیص داده و مورد شناسایی قرار دهند.

 

نوذر شفیعی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به سفر وزیر امور خارجه کشورمان به اسلام آباد اظهار کرد: ایران و پاکستان به حکم جبر جغرافیا با یکدیگر همسایه هستند و به لحاظ جبر تاریخ، این دو کشور دارای ریشه‌های تاریخی مشترک هستند، همچنین به دلایل فرهنگی ارتباط تنگاتنگی با ایران دارد، بنابراین دو کشور نباید دنبال تهدیدزایی برای هم باشندوی با بیان این‌که ایران و پاکستان باید به دنبال فرصت آفرینی برای همدیگر و تحکیم مناسبات دو کشور باشند، گفت: این مساله واقعیتی است که دستگاه تصمیم گیری پاکستان و همین طور ایران باید به آن واقف باشد، در واقع پایه کار باید مبتنی بر همکاری، دوستی و عدم خصومت با یکدیگر باشد و از این پس برای شناسایی و ظرفیت‌های همدیگر تلاش شود.

 

این کارشناس مسائل آسیا همچنین بیان کرد:‌ متاسفانه با این که دو کشور ظرفیت‌های زیادی دارند اما هنوز شناخته شده نیست و حتی اگرظرفیتی  هم وجود دارد تحت تاثیر برخی از رقابت‌های بی مورد قرار گرفته استشفیعی در ادامه گفت: بنابراین در شرایط فعلی که هر دو کشور به شدت نیازمند توسعه اقتصادی هستند و  هر دو از بحران اقتصادی رنج می‌برند و این بحران اقتصادی می‌تواند برای هر دو کشور تهدید باشد، آن‌ها می‌توانند از ظرفیت همدیگر برای توسعه و پیشرفت اقتصادی استفاده کنند و به جای این که اقتصاد یک عامل تهدید باشد، می‌تواند به‌عنوان یک فرصت قلمداد شود.

 

وی با بیان این که در حوزه کشاورزی ظرفیت‌های زیادی بین دو کشور وجود دارد که مغفول مانده است،‌ افزود:‌ محصولات کشاورزی پاکستان می‌تواند برای ایران مفید باشد، همین طور ایران می‌تواند گذرگاه بسیار مهمی برای ارتباط پاکستان با آسیای مرکزی و اروپا به شمار رودشفیعی خاطرنشان کرد: به هر حال باید به دنبال احیای این قابلیت‌ها بود زیرا شناسایی ظرفیت‌ها و به کارگیری آن قطعا بر روی موقعیت کلی مناسبات  دو کشور تاثیرگذار خواهد  بود. ایران و پاکستان نباید اجازه دهند بعضی از مسائل در روابط شان اثرگذار بوده و بر رابطه اسلام آباد با تهران تاثیرمنفی بگذارد.

 

این کارشناس گفت: پاکستان و ایران هر دو باید در روابطشان با کشورهای حوزه خلیج فارس مراقب باشند، نباید آنچه در حوزه خلیج فارس می گذرد بر روابط اسلام آباد و تهران تاثیربگذارد، روابط ایران و پاکستان باید یک رابطه استراتژیک باشد، چون دارای پایه‌های استراتژیک است و رهبران سیاسی باید این بنیان‌های استراتژیک را به درستی تشخیص داده و مورد شناسایی قرار دهند.

About The Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *