Posted on

اقبال یادآور شدCPEC  (کریدور اقتصادی چین پاکستان) نقش حیاتی در توسعه اقتصادی پاکستان دارد که طی سه سال گذشته به دست آمده است و گام های بزرگ در مسیر دست یابی به انرژی ملی برداشته شده است.

احسان اقبال، وزیر کشورکه همچنین مقام وزارت برنامه ریزی و توسعه فدرال را بر عهده دارد، منطقهTharparkar در ایالت سند را به عنوان پایتخت انرژی ( انرژی ملی ) پاکستان معرفی کرده است. اقبالی پس از بازدید از فاز دوم منطقه زغال سنگ Thar در اسلام کوت، در Tharparkar به خبرنگاران گفت: زمینه سازی برای تبدیل منطقه بیابانی  Therparkarبه یک مرکز انرژی ملی انجام شده است.

وزیر ادامه داد که پروژه های انرژی زغال سنگ در Tharparkar نمونه ای از توسعه همکاری بین سند و دولت های فدرال است. او همچنین همکاری اقتصادی چین و پاکستان را ستود و عناصری را که سعی در ایجاد ادراک اشتباه در برابر سرمایه گذاری های چینی دارند محکوم کرد. اقبال یادآور شدCPEC  (کریدور اقتصادی چین پاکستان) نقش حیاتی در توسعه اقتصادی پاکستان دارد که طی سه سال گذشته به دست آمده است.

About The Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *