Posted on

جشن هفته جهانی کارآفرینی در پاکستان یک پدیده نوین است که دارای جمعیت کارآفرینان بیش از 100000 برای ترویج فرهنگ کارآفرینی در کشور میباشد.

تا سال 2011، هفته جهانی کارآفرینی (GEW) در پاکستان شناخته شده نبود. در سال 2011، مرکز بین المللی سرمایه گذاری خصوصی (CIPE) رویدادهایی را برای دانشجویان و معلمان دانشگاهی در طول هفته جهانی کارآفرینی آغاز نمود. به منظور فراهم آوردن ارتباط گسترده تر، این رویدادها با همکاری اتاق بازرگانی منطقه ای، برگزار گردید.
امسال، مرکز بین المللی سرمایه گذاری خصوصی، به نامه نگاری با بیش از 70 دانشگاه و 140 انجمن تجاری در پاکستان پرداخت و اطلاعاتی را در مورد هفته جهانی کارآفرینی و چگونگی همکاری آن ها در این جشن جهانی ارائه کرد. این تلاش ها منجر به رویدادهای مستقل تر در کشور پاکستان گردید.
در یک رویداد مشترک برگزار شده توسط اتاق بازرگانی اسلام آباد، مرکز بین المللی سرمایه گذاری خصوصی و سازمان هفته جهانی کارآفرینی، نماینده کشوری GEW، با نام Kahif M. Khan، می گوید:
“جشن هفته کارآفرینی جهانی در پاکستان یک پدیده نوین است. من از نقش مرکز بین المللی سرمایه گذاری خصوصی در شروع فعالیت های هفته جهانی کارآفرینی در طی سه سال گذشته قدردانی می کنم. در حال حاضر این فعالیت ها در پاکستان به یک جنبش مبدل شده است. خبر خوب این است که در سال 2017 تعدادی از سازمان های پاکستان  از منابع درآمدی خود به هفته کارآفرینی را در این کشور جشن می گیرند.

About The Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *