Posted on

پاکستان یک کشور مهم در جنوب آسیا است و کریدوری فرامرزی برای منافع کشورهای منطقه و مردم با نام کریدری اقتصادی چین-پاکستان (CPEC) را راه اندازی کرده است.

ژن شوانگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، در نشست خبری خود که هر هفته برگزار می شود گفت: “پاکستان یک کشور مهم در جنوب آسیا است. ثبات صلح و توسعه اقتصادی در پاکستان در خدمت منافع کشورهای منطقه و مردم است. 

در حالی که  حل مساله ای که چین به پاکستان برای ساختن یک سد در گیلگیت-بالتستان (GB) به پاکستان ارائه کرده است با کریدور اقتصادی چین-پاکستان (CPEC) ادغام شده است، او  گفت: CPEC یک چارچوب همکاری جدید برای دو کشور برای دستیابی به یک توسعه بلندمدتاست.

وی گفت که کریدور اقتصادی چین-پاکستان نه تنها به پیشرفت مشترک و دوجانبه دو کشور کمک می کنند، بلکه به توسعه و رونق منطقه نیز کمک می کنند.

وی گفت: “ما می دانیم که برخی از نگرانی ها در مورد این راهرو وجود دارد، اما ما همچنان بر این نکته تأکید داریم که این کریدور اقتصادی چین-پاکستان فقط یک ابتکار اقتصادی برای همکاری است و هیچ کشور سوم را هدف قرار نمی دهد و با هیچ اختلاف حاکم ارتباطی ندارد.”

About The Author

2 Replies to “کریدور اقتصادی چین-پاکستان (CPEC) : کریدوری فرامرزی برای منافع کشورهای منطقه و مردم”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *