Posted on

پاکستان در تلاش برای جذب گردشگران از سراسر جهان، در انتظار معرفی پرده نمایش در سطح بین المللی است.

پاکستان در تلاش برای جذب گردشگران از سراسر جهان، در انتظار صحنه نمایش گردشگری برای برجسته سازی تنوع فرهنگی و زیبایی مناظر این کشور در سطح بین المللی است.

،”Marriyum Aurangzeb  وزیر دولت پاکستان جهت اطلاع رسانی به صداسیما در مصاحبه با اکسپرس تریبون اظهار کرد: “صفحه نمایش گردشگری تنها پس از احیای صنعت فیلم ما ممکن است. تمرکز اصلی بر نمایش گذاشتن فرهنگ واقعی و میراث پاکستان است که الهام بخش مردم ساکن خارج، به ویژه پاکستانیهایی که عاشق سرزمین مادری خود هستند و به این دلیل به میهین بازگشتند. او اضافه کرد: ” این رونمایی همچنین به ایجاد لینکی بین مهاجران و میهن شان پاکستان نیز کمک خواهد کرد”.

به گفته وزیر، روند گردشگری در حال افزایش است در سراسر جهان آن را به عنوان کمک به بسیاری از کشورها در جذب گردشگران با تحت تاثیر قرار دادن آنها با زیبایی، فرهنگ و تاریخ غنی آن است. وزیر دولت پاکستان بیان کرد: ” به نقل از یک نمونه فیلم هندی دنگال که در چین به نمایش درآمد و به جذب بیشتر مردم برای کشف هند که از تماشای فقط این فیلم منجر شد”.

او بیان کرد که همانطور این فیلم توانست این گونه به جذب گردشگر به هند منتهی شود من نیز می خواهم فیلم های خوبی برای این کار اختصاص دهم تا مردم سراسر جهان قادر به کشف زیباییغ فرهنگ و میراث سرزمین مادری زیبای پاکستان باشند. او افزود که پاکستان مملو از مکان های نفس گیری، نقاط توریستی خیره کننده و مکان های تاریخی است. 

About The Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *