Posted on

با شروع راهروی اقتصادی چین و پاکستان (CPEC) گسترش همکاری در صنایع مرتبط می گردد و ترویج توسعه تمرکزهای اقتصادی در پاکستان شکل میگیرد و نماد سیاست ترجیحی اقتصادی کشور پاکستان است.

هماهنگ سازی دومین اقتصاد بزرگ جهان با پاکستان یک جنبه اساسی برای موفقیت راهروی اقتصادی چین و پاکستان (CPEC) است و این هدف تنها می تواند با برنامه ریزی بهتر و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی (SEZs) به دست می آید. با توجه به اهمیت این مناطق ویژه، همکاری صنعتی به عنوان یکی از چهار بخش جدایی ناپذیر از CPEC اعلام شده است. ایده این است که با تکیه بر پارک های صنعتی همکاری های دوجانبه اقتصادی و تجاری افزایش خواهد یافت که در نهایت باعث گسترش همکاری در صنایع مرتبط می گردد و ترویج توسعه تمرکزهای اقتصادی در پاکستان را ارتقا دهد.

در حال حاضر، سوژو با تنها 6 درصد از جمعیت چین، در تولید 10 درصد ناخالص داخل استانی مشارکت دارد. در سال 2016، هوانگ جیامینگ، مدیر شرکت دفتر توسعه می گوید که پارک صنعتی ارزش تجاری بین المللی به اندازه 490 میلیارد یوان را تولید می کند. ایشان بیان می کنند که سازوکار هماهنگی برای اطمینان از خدمات سریع و کارآمد به صنایع با فناوری بالا در پارک راه اندازی شده است. برای رقابتی ماندن در سراسر جهان، مقامات سوژو کمک های مالی مطابق با تحقیق و توسعه در مناطق با ریسک بالا ارائه می دهد.

برای پاکستان، سیاست ترجیحی اقتصادی راهی است که بتوان از آن طریق سرمایه گذارها را جذب کرد و این سرمایه گذاران در پارک های صنعتی واحد خود را راه اندازی نمایند. برای جذب شرکت های داخلی و خارجی، پارک های صنعتی باید سیاست ترجیحی اقتصادی مرتبط با مالیات تدارکات و خدمات را فرموله و تدوین نمایند.

About The Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *