Posted on

نخست وزیر نواز شریف ژنرال زبیر حیات به عنوان رئیس مشترک کمیته ستاد و ژنرال قمر باجوا فرمانده ارتش جدید منصوب کردن. هر دو افسران ارشد را به رتبه ژنرال های چهار ستاره ارتقا داده شده است. آنها طول خواهد کشید تا پست جدید خود را از 29 نوامبرتحویل بیگرن. نخست وزیر نواز شریف ژنرال زبیر حیات به عنوان رئیس مشترک کمیته ستاد و ژنرال قمر بجوا فرمانده ارتش جدید منصوب کردن. هر دو افسران ارشد را به رتبه ژنرال های چهار ستاره ارتقا داده شده است. آنها طول خواهد کشید تا پست جدید خود را از 29 نوامبرتحویل بیگرن.
ژنرال زبیر حیات: از فرماندهی ودانشکده ستاد انگلیستان و دانشگاه ملی دفاع، اسلام آباد فارغ التحصیل هستن. در ژانویه 2013 به سپهبد بالا بود و به عنوان فرمانده سپاه بهاولپور منصوب شدن.
بعدها به عنوان مدیر کل بخش برنامه های استراتژیک در دسامبر سال2013 شدن. در سال 2015 ژنرال زبیر حیات به عنوان رئیس ستاد کل منصوب شدن. ژنرال قمر بجوا: رئیس جدید ارتش پاکستان متعلق به بلوچ هنگ پیاده نظام هستن.
از دانشگاه ملی دفاع، اسلام آباد فارغ التحصیل هستن. آنها در حال حاضر بازرس کل آموزش و ارزیابی هستن. فرمان داده بزرگترین 10 سپاه بودن . ژنرال بجوا به عنوان رئیس نیروهای فرماندهی مناطق شمالی خدمت کردن.
ژنرال قمر باجوا نیز با یک ماموریت سازمان ملل در کنگو به عنوان یک فرمانده تیپ خدمت کرده است . ژنرال بجوا تجربه در کشمیر و مسائل مناطق شمالی خیلی زیاد دارن و هلال امتیاز در سال 2011 اهدا شد.

About The Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *